Horeca controle stempels op maat laten maken

Heeft u deze stempels ook nodig?

Stempelkussen los: Stazon stempelkussen zwart of andere kleur
Werkelijk formaat: 30 mm doorsnede

 

 horeca controle hand stempel

Informatie Drank en Horeca wet

Vanaf 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens veranderd en mag er alleen alcohol worden verkocht aan jongeren vanaf 18 jaar en ouder. Deze wet is van toepassing op de gehele horeca, zoals discotheken, clubs, bioscopen, restaurants, cafés en zelfs op festivals. Om de 18+ers die wel mogen drinken te herkennen kun je speciale 18+ stempels gebruiken. Je herkent deze wet misschien van de campagne NIX die op dit moment loopt.

Sinds de leeftijdsgrens is veranderd is het verboden alcoholhoudende dranken te schenken aan jongeren onder de 18 jaar. Ook het schenken aan jongeren onder invloed is verboden. Het is dus belangrijk te weten hoe oud de horecabezoekers zijn. De eindverantwoordelijkheid van deze wet ligt bij de horecaondernemer. Kantoorstempels.nl heeft voor deze horecagelegenheden speciale stempels ontwikkeld (met watervaste en sneldrogende inkt) om uitbaters te helpen bij het handhaven van deze wet.

 

De veranderingen zijn als volgt:

Het toezicht op het naleven van de wet komt geheel bij de gemeente te liggen. Gemeenten krijgen meer bevoegdheden op het gebied van regelgeving en handhaving. Jongeren onder de 18 jaar zijn zelfs strafbaar wanneer ze in een horecagelegenheid of op de openbare weg in het bezit zijn van alcoholhoudende dranken. Aan detailhandelaren die meer dan drie keer per jaar de Drank- en Horecawet overtreden, kan een gemeente een verkoopverbod opleggen.

Gemeenteraden krijgen de bevoegdheid toegangsleeftijden in de horeca te koppelen aan sluitingstijden. Gemeenteraden krijgen de bevoegdheid prijsacties zoals ‘happy hours’ en stuntprijzen te reguleren. Gemeenten worden daarnaast ook verplicht voor para commerciële instellingen (zoals sport- en studentenverenigingen) een verordening op te stellen waarin de tijdstippen van de alcoholverkoop worden vastgelegd.
Gemeenten moeten hun beleid op het gebied van sterke drank steeds beter verankeren en uitvoeren. Dit geldt voor alle soorten alcohol, zoals bier en wijn, maar ook voor sterke of mixdranken.

Jongeren onder de 18 mogen ook geen alcohol meer bij zich hebben in openbare ruimtes, waarbij je kunt denken aan parken, op evenementen, op straat en ook niet in cafés en dergelijken. Als deze minderjarigen toch alcohol bij zich hebben riskeren ze een boete.
Het doel van de Drank- en Horecawet is het reguleren van ‘de uitoefening van de bedrijven en de werkzaamheid, waarin of in het kader waarvan de alcoholhoudende drank wordt verstrekt.’ Met het oog op deze wetgeving is het dus prettig als kenbaar is wie meerderjarig is in je horecaonderneming.